Үйлчилгээ CJSC "REAKTIV"

ZAO REAKTIV үйлчилгээ байна:
 

- Шингэн, мөхлөгт бүтээгдэхүүний дүүргэлт,
- Түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарын шинжилгээ;
- Түргэн ачих, бараа буулгах;
- Харилцагчийн хаягаар бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх;
- ТУХН-ийн орнуудад экспортлох;

Владивосток:

8 (423) 243-65-52

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

2016

Ангарск:
8 (3955) 57-48-38

8 (3955) 57-48-40
Владивосток:

8 (423) 243-65-52